رفرنس نویسی به روش APA

رفرنس نویسی به روش APA (7th ویرایش)

مهم‌ترین مطالب

رفرنس نویسی به روش APA یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین روش‌ها برای ارجاع دهی منابع در پایان‌نامه، مقاله، کتاب و… است. APA یا همان American Psychological Association سبک رفرنس نویسی است که توسط انجمن روانشناسی آمریکا تدوین شده است.

سبک APA بیشتر در زمینه‌های علوم اجتماعی مانند روانشناسی، زبان شناسی، جامعه شناسی و همچنین اقتصاد، پرستاری و… استفاده می‌شود. در این روش ارجاعات براساس نام نویسنده و تاریخ ذکر می‌شوند.

رفرنس نویسی به روش APA برمبنای نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار استوار است. در این روش منابع پایانی به ترتیب الفبا مرتب می‌شوند.

هنگام رفرنس دهی به روش APA باید این دو چیز را به خاطر داشته باشید: منابع درون‌متنی و فهرست منابع.

سایر روش‌های رفرنس دهی شامل روش ونکوور، MLA ، هاروارد، IEEE و … می‌شوند که بنا به توصیه مجلات و دانشگاه برای مقالات و پایان نامه استفاده می‌شوند.

توجه: در این آموزش، رفرنس نویسی به روش APA هم به زبان انگلیسی و هم فارسی برای موارد پرکاربرد به‌طور کامل شرح داده شده است.

رفرنس نویسی به روش APA: فهرست منابع پایانی

فهرست منابع، فهرست کاملی از مراجعی است که در متن پایان‌نامه، مقاله و … به آنها استناد شده است. فهرست منابع پایانی باید:

 • بر اساس الفبای نام خانوادگی نویسنده اول مرتب شود (در صورتی که نویسنده مشخص نیست از عنوان استفاده شود).
 • در صفحه جدیدی در انتهای سند باشد.
 • تمامی منابع یکجا آورده شوند.
 • اگر چندین اثر از یک نویسنده وجود داشته باشد، این آثار بر اساس تاریخ مرتب می‌شوند. اگر آثار در یک سال باشند، بر اساس حروف الفبای عنوان مرتب می‌شوند و یک حرف (a, b, c, …) بعد از تاریخ درج می‌شود.
 • تمامی منابع درون‌متنی باید در فهرست منابع آورده شوند.

رفرنس نویسی به روش APA: منابع درون‌متنی

ارجاعات درون‌متنی باید هنگام استفاده از نقل قول و یا مطالب برگرفته از آثار دیگران درج شود. ارجاع دهی درون‌متنی به دو صورت است؛ به‌صورت نقل‌قول و پرانتزی:

محمدی (1402) بیان می‌کند که ....
براساس تحقیقات جدید .... (Taylor, 2023).

در صورتی که یک نقل‌قول مستقیم از نویسنده‌ای را در پایان‌نامه یا مقالۀ خود به کار برده‌اید، لازم است درون پرانتز شماره صفحۀ آن اثر را بعد از تاریخ، ذکر کنید:

براساس تحقیقات جدید .... (محمدی، 1402، ص. 105).
براساس تحقیقات جدید .... (Taylor, 2023, pp. 105-107).

دو نویسنده

نام خانوادگی هر دو نویسنده با حرف “و” برای فارسی و “and” برای انگلیسی بین آنها ذکر می‌شود:

محمدی و رضایی (1402) بیان داشتند ...
براساس تحقیقات جدید .... (محمدی و رضایی، 1402).
… Taylor and Jones (2023) state
براساس تحقیقات جدید .... (Taylor & Jones, 2023).

سه نویسنده و بیشتر

فقط نام خانوادگی نویسنده اول ذکر می‌شود و بعد از آن از عبارت “و همکاران” برای فارسی و “.et al” برای انگلیسی استفاده می‌شود:

محمدی و همکاران (1402) بیان داشتند ...
براساس تحقیقات جدید .... (محمدی و همکاران، 1402).
… Taylor et al. (2023) state
براساس تحقیقات جدید .... (Taylor et al., 2023).

توجه: در روش APA 6th (ویرایش ششم) اسامی نویسندگان برای بار اول، تا 5 نویسنده ذکر می‌شد و بیشتر از 5 نویسنده از عبارت “و همکاران” یا “.et al” استفاده می‌شد.

نوع نویسنده پرانتزی نقل قول
یک نویسنده (Taylor, 2023) Taylor (2023)
دو نویسنده (Taylor & Jones, 2023) Taylor and Jones (2023)
سه نویسنده و بیشتر (Taylor et al., 2023) Taylor et al. (2023)
سازمان یا گروه (World Bank, 2023) World Bank (2023)

بدون نویسنده

اگر نویسندۀ اثر ناشناخته باشد، باید از چند کلمۀ ابتدای عنوان استفاده شود.

در صورتی که کتاب و یا گزارش باشد، به صورت ایتالیک (مورب) نوشته می‌شود:

(A guide to citation, 2023)

در صورتی که مقاله، فصل یا صفحه وب باشد، باید درون گیومه باشد:

(“APA Citation”, 2023)

استناد به نویسنده با آثار متعدد در یک سال

آثار نویسنده باید با درج حروف a, b, c و غیره بعد از تاریخ ذکر شوند:

(Taylor, 2023a) یا (Taylor, 2023b)

استناد به چند اثر در یک پرانتز

اگر آثار از یک نویسنده باشند، نام خانوادگی یک بار و سپس تاریخ‌ها به ترتیب زمانی ذکر می‌شود:

(Taylor, 2013, 2018, 2023)

اگر آثار از چندین نویسنده باشند، منابع به ترتیب حروف الفبای نویسنده اول نوشته می‌شوند و با نقطه‌ویرگول ؛ از یکدیگر جدا می‌شوند:

(Taylor & Jones, 2023; Wang & Chen, 2016)

استناد به یک سازمان یا گروه

در آثاری که به نام سازمان‌ها یا نهادها به چاپ می‌رسند، نام کامل سازمان یا گروه باید ذکر شود:

(وزارت راه و شهرسازی، 1402) یا (International Organization Citation, 2023)

منابع دست دوم

در این حالت ابتدا نویسنده و تاریخ اصلی آورده شود، سپس نویسنده و تاریخ منبع ثانویه ذکر می‌شود:

(محمدی، 1399، به نقل از رضایی، 1402)

رفرنس نویسی به روش APA در فهرست منابع

در فهرست منابع براساس نوع منبع استفاده شده، هرکدام به شیوه‌ای ذکر می‌شوند.

 • رفرنس دهی به مقاله Journal Article
 • رفرنس دهی به کتاب Book
 • رفرنس دهی به مقالات کنفرانسی Conference Paper
 • رفرنس دهی به پایان نامه و رساله Thesis
 • رفرنس دهی به وبسایت Web Page

توجه: نرم‌افزارهای Endnote و Mendeley از جمله برنامه‌هایی هستند که برای سادگی کار رفرنس نویسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای استفاده از آنها می‌توانید به راهنمای رفرنس نویسی با اندنوت و رفرنس نویسی با مندلی مراجعه بفرمایید.

رفرنس دهی به مقاله به روش APA

نحوه رفرنس دهی به مقاله به روش APA

برای ارجاع دهی به مقالات مجلات در روش APA از روش زیر استفاده شود:

Author’s Last Name, Initial(s). (Year). Article title. Journal Title, Volume(issue), pages. DOI

Taylor, A. (2023). A guide to journal article citation in APA 7th. Ghalebpro Journal of Thesis Template, 12(3), 71-95. https://doi.org/​10.1005/abcd.456

نام خانوادگی، نام. (سال). عنوان مقاله. عنوان مجله، دوره یا سال(شماره)، صفحات. DOI

محمدی، حسن، تقوی، جواد، و انجم‌شعاع، مرتضی. (1402). رفرنس دهی به مقاله به روش APA و بررسی انواع مختلف منابع. مجله قالب پرو، 24(5)، 35-68.

توجه: ذکر DOI اختیاری است و باید به صورت …/https://doi.org باشد. در APA 6th در مقابل عبارت “:doi” نوشته می‌شد.

رفرنس دهی به کتاب در روش APA

نحوه رفرنس دهی به کتاب به روش APA

Author’s Last Name, Initial(s). (Year). Title (ed., Vol.). Publisher.

Taylor, A., & Jones, R. P. (2023). A guide to citation (3rd ed., Vol. 2). My Publisher.
Wang, L. (2024). Spectacular creatures: The Amazon rainforest. My Publisher.

نام خانوادگی، نام. (سال). عنوان کتاب (ترجمه؛ ویرایش، جلد). ناشر.

محمدی، حسن. (1402). رفرنس دهی به روش APA (جلد 3). انتشارات قالب پرو.
هالیدی، دی.، رزنیک، ر.، واکر. ج. (1401). مبانی فیزیک (ترجمه: محمد عابدینی، روح الله خلیلی؛ ویرایش 12). نشر صفار.

توجه: در روش APA 6th قبل از نام ناشر، محل انتشار ذکر می‌شد.

رفرنس دهی به مقالات کنفرانس در روش APA

Author’s Last Name, Initial(s). (Year). Title. Conference Name, Conference Location.

Taylor, A. (2023). A guide to conference paper citation in APA 7th. Third International Conference of Computer Sciences, Tehran.

نام خانوادگی، نام. (سال). عنوان مقاله. نام کنفرانس، محل برگزاری کنفرانس.

محمدی، حسن. (1402). رفرنس دهی به روش APA ویرایش هفتم. سومین کنفرانس پژوهش در علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران، ایران.

رفرنس دهی به پایان نامه و رساله در روش APA

Author. (Year). Title [Thesis Type, University]. Place Published.

Taylor, A. (2023). A guide to thesis citation in APA 7th [Master's thesis, Sharif University of Technology]. Tehran.

برای پایان نامه کارشناسی ارشد عبارت: Master’s thesis

برای رساله دکتری عبارت: Doctoral dissertation

نام خانوادگی، نام. (سال). عنوان پایان نامه یا رساله [پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری، نام دانشگاه]. نام شهر.

محمدی، حسن. (1402). رفرنس دهی به پایان نامه به روش APA ویرایش هفتم [پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف]. تهران.

رفرنس دهی به وبسایت در روش APA

Author’s Last Name, Initial(s). (Year). Title. Publisher. Retrieved Access Date from URL

Anjomshoa, M. (2022). How to cite a webpage in APA format. Ghalebpro. Retrieved October 2023 from https://ghalebpro.ir/apa-citation-guide

توجه: در صورتی که تاریخ دسترسی ذکر نشود، نیازی به درج عبارت Retrieved from نیست و فقط URL نوشته می‌شود.

Anjomshoa, M. (2022). How to cite a webpage in APA format. Ghalebpro. https://ghalebpro.ir/apa-citation-guide

برای صفحات وب فارسی:

انجم‌شعاع، مرتضی. (1401). نحوۀ رفرنس دهی به وبسایت در روش APA. قالب پرو. برگرفته در آبان 1402 از https://ghalebpro.ir/apa-citation-guide

رفرنس دهی به یک فصل از کتاب در روش APA

در صورتی که فصل‌های یک کتاب توسط نویسندگان مختلف نوشته شده باشند، برای ارجاع به یک فصل واحد، از سبک دیگری استفاده می‌کنیم.

در این مثال Taylor نام خانوادگی نویسندۀ فصل و Jones نام ویراستار کتاب است.

Taylor, A. (2023). APA citation rules. In R. P. Jones (Ed.), A guide to citations (3rd ed., pp. 30-65). My Publisher.

رفرنس دهی به کتاب الکترونیکی E-Book در روش APA

استناد به کتاب الکترونیکی (ایبوک) مانند کتاب است، با این تفاوت که به جای ناشر از آدرس سایت استفاده می‌شود.

Author’s Last Name, initial(s). (Year). Title. Retrieved from URL

Taylor, A. (2023). A guide to citation. Retrieved from https://www.ghalebpro.ir/apa-citation-guide

نام خانوادگی، نام. (سال). عنوان. برگرفته از URL

محمدی، حسن. (1402). رفرنس دهی به روش APA (جلد 3). برگرفته از https://www.ghalebpro.ir/apa-citation-guide

تفاوت‌های رفرنس نویسی به روش APA 6th و روش APA 7th

1. در فهرست منابع برای کتاب، نیازی به ذکر محل نشر نیست.

 • Taylor, A. (2023). A guide to citation. London: Simon & Schuster.
 • Taylor, A. (2023). A guide to citation. Simon & Schuster.

2. در ارجاعات درون‌متنی برای سه نویسنده و بیشتر از عبارت “و همکاران” یا “.et al” استفاده می‌شود.

 • (Taylor, Jones, Smith, & Kotler, 2021)
 • (Taylor et al., 2021)

3. در فهرست منابع نام خانوادگی برای حداکثر 20 نویسنده (به جای 7 نویسنده) ذکر می‌شود.

 • Taylor, A., Wilson, G., Wang, L., Chen, R., Lee, Z., Miller, F., . . . Vale, J. (2023).
 • Taylor, A., Wilson, G., Wang, L., Chen, R., Lee, Z., Miller, F., Patton, F., Ayoub, A., Panteli, P., Marnay, K., Aki, K., Turner, S., Shinji. E., Grimm, G., Holling, L., Adger., H., Green, I., Smith, T., Masten. Y., . . . Vale, J. (2023).

4. فرمت نوشتن DOI به‌صورت یک URL است. نیازی به درج عبارت “:doi” نیست.

 • doi: 10.1005/abc.12345.2023.65589
 • https://doi.org/10.1005/abc.12345.2023.65589

5. برای پایان نامه و رساله، نوع تحقیق و نام دانشگاه درون براکت [ ] قرار می‌گیرد.

 • Anjomshoa, M. (2023). How to cite a thesis in APA format. (Master’s thesis). Sharif University of Technology, Tehran.
 • Anjomshoa, M. (2023). How to cite a thesis in APA format [Master’s thesis, Sharif University of Technology]. Tehran.

6. برای وبسایت‌ها دیگر نیازی به درج عبارت “برگرفته از” و یا “Retrieved from” نیست، مگر اینکه تاریخ دسترسی ذکر شده باشد. نام وبسایت نیز باید آورده شود.

 • Anjomshoa, M. (2023). How to cite a webpage in APA format. Retrieved from https://ghalebpro.ir/apa-citation-guide
 • Anjomshoa, M. (2023). How to cite a webpage in APA format. Ghalebpro. https://ghalebpro.ir/apa-citation-guide

7. برای کنفرانس‌ها، عبارت Paper presented at the از ابتدای نام کنفرانس حذف شده است.

 • Anjomshoa, M. (2023). How to cite a conference paper in APA format. Paper presented at the 1st International Conference of Computer, Tehran.
 • Anjomshoa, M. (2023). How to cite a conference paper in APA format. 1st International Conference of Computer, Tehran.
سؤالات، نظرات و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

13 پاسخ

 1. سلام وقت بخیر
  برای رفرنس دهی به روش APA7 چطور میتونم نام نویسندگان که در متن در پرانتز می آیند را به فارسی برگردانم تا برای آنها زیر نویس بگذارم؟

  1. سلام وقت بخیر
   این کار رو باید به صورت دستی انجام بدید و با نرم افزارهای رفرنس نویسی قابل انجام نیست.
   باید ترجمه اسامی رو خودتون توی پرانتز بنویسید و یک Footnote ایجاد کنید و نام لاتین رو در پاورقی بنویسید.
   البته بسیاری از نشریات و دانشگاه ها از همون اسامی لاتین داخل پرانتز استفاده می کنند.

   1. ممنونم از پاسخگویی
    حالا اگر اسامی را به صورت دستی وارد کنم با زیرنویس چطوری به روش APAP7 میتونم توی پرانتز فقط سال رو برای ارجاع مقاله بیارم و نه نام نویسندگان را؟

    1. کلا دو حالت داریم، باید به این صورت استفاده کنید. مثلاً:
     حالت اول در انتهای جمله: …… می باشد (اسمیت1، 2024).
     توی پاورقی نوشته می شود: Smith
     حالت دوم بصورت نقل قول: اسمیت1 (2024) بیان می دارد ……
     توی پاورقی نوشته می شود: Smith

 2. درود خدمت شما
  از استاندارد های ASTM615 ویا ACI 315 چگونه در مقاله خویش رفرنس دهی کنم؟

  1. سلام. روش کلی برای استاندارد به این صورت هست:

   Author. (Year). Title (Standard number). Publisher. URL

   مثال:

   International Organization for Standardization. (2016). Quality management systems – Requirements (AS/NZS ISO 9001:2016). SAI Global. https:/www.saiglobal.com

 3. با سلام و سپاس
  اگر در منابع از یک نویسنده دو یا چند کتاب آمده باشد، آیا هر بار نام نویسنده تکرار می‌شود؟

  1. سلام. بله نام نویسنده هر بار ذکر می شود و در صورتی که آثار در یک سال منتشر شده باشند با حروف a, b و… از هم تفکیک می شوند.

   1. سلام وقت بخیر
    در قسمت بیبلیوگرافی دو رفرنس زیر به چه ترتیبی میان؟
    Dong, X.,Chen.[2013].Elder abuse…

    Dong, X., & Simon, M.A.[2014].Vulnerability…

    درواقع میخوام ببینم برای ترتیب حروف باید & رو هم در نظر بگیریم(and) یا اینکه به اون توجهی نمیشه؟

    1. سلام وقت بخیر
     به ترتیب حرف اول الفبای نام خانوادگی قرار می گیرند. اگر نویسنده اول یکسان باشه، برحسب الفبای نویسنده دوم و همینطور الی آخر. حرف & لحاظ نمیشه.
     در صورتی که نویسندگان یکسان باشند، براساس سال مرتب می شوند.

 4. سلام. من خیلی برای apa citation style گشتم. این عالی ترین است. اجرتان با خدای بزرگ. خیلی زحمت کشیدید. ارادتمند

 5. ضمن تشکر از مطلب فوق العاده تان، رفرنس دهی درون متنی برای کتاب های ترجمه شده به چه صورت است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *