رفرنس دهی به روش IEEE

رفرنس دهی به روش IEEE

مهم‌ترین مطالب

رفرنس دهی به روش IEEE یا آی‌تریپل‌ای یکی از سبک‌های ارجاع دهی در مقاله و پایان نامه است. سبک رفرنس دهی IEEE توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک Institute of Electrical and Electronics Engineers تدوین شده است.

این روش بیشتر در مهندسی برق و الکترونیک، علوم کامپیوتر و سایر رشته‌های فنی استفاده می‌شود و مانند روش APA از سبک‌های پراستفاده می‌باشد.

روش رفرنس دهی IEEE درون متن براساس شماره گذاری داخل کروشه است که خواننده را به ارجاع کامل همان منبع در فهرست منابع هدایت می‌کند. در این روش مانند روش ونکوور، فهرست منابع به صورت عددی مرتب می‌شود نه براساس حروف الفبا.

رفرنس دهی به روش IEEE شامل دو بخش است:

 • منابع درون متنی به صورت عددی داخل کروشه
 • فهرست منابع پایانی به صورت شماره گذاری
روش IEEE درون متنی The researchers reported a positive correlation between CVAS and factors related to mental health [1].
روش IEEE فهرست منابع [1] C. Wang, “Risk management of COVID-19 by universities in China,” J. Risk Financ. Manag., vol. 13, no. 3, p. 36, May 2020.

رفرنس دهی به روش IEEE: درون متنی

برای رفرنس نویسی به روش IEEE ارجاعات درون متن را باید به‌صورت زیر به کار برد:

 • هر منبع باید با عدد در داخل کروشه [ ] نمایش داده شود.
 • منابع به ترتیبی که مورد استفاده قرار می‌گیرند، شماره گذاری شوند.
 • پس از استناد به یک منبع، در تمام ارجاعات به آن، از همان عدد استفاده شود.
 • ارجاعات درون متنی را می‌توان در بین جمله و یا در انتهای جمله، پیش از هرگونه علامت نگارشی به کار برد.
 • برای ارجاع به چند منبع در یک نقطه، باید از کاما (,) یا (،) در بین استنادات استفاده کرد. در صورتی که چند مرجع پشت سر هم باشند، از خط تیره (–) بدون فاصلۀ قبل و بعد استفاده شود.
محمدی [3]، این روش را قابل اعتماد بیان کرد. با این حال همانطور که قبلاً ذکر شد [4]، [8]، [12]–[14] چندین روش ایجاد شده است ...
As shown by Taylor [4], the variables of interest were measured in this study. As mentioned earlier [7], [9], [15]–[18] several factors have been identified as …
 • می‌توانید از شماره مرجع به جای نام نویسنده نیز استفاده کنید. در این صورت نام نویسنده ذکر نمی‌شود. سعی کنید بین این دو رویکرد فقط از یکی استفاده کنید.
[3] این روش را قابل اعتماد بیان کرد. با این حال همانطور که قبلاً ذکر شد [4]، [8] و [12]–[14] چندین روش را ...
As shown in [4], the variables of interest were measured in this study. As mentioned earlier [7], [9] and [15]–[18] object to …
 • در صورتی که منبع ذکرشده دارای سه نویسنده و بیشتر باشد از عبارت “و همکاران” برای فارسی و “.et al” برای انگلیسی استفاده می‌شود.
محمدی و همکاران [3]، این روش را قابل اعتماد بیان کردند.
Taylor et al. [4], argue in favor of this method.
 • اگر قسمت مشخصی از یک منبع را به‌صورت دقیق نقل قول کرده‌اید، باید شماره صفحۀ آن را در داخل کروشه ذکر کنید.
محققان ارتباط مثبتی بین CVAS و عوامل مرتبط با سلامت روان گزارش کرده‌اند [13، ص. 15].
The researchers reported a positive correlation between CVAS and factors related to mental health [13, p. 15].
 • نباید از عبارت “در مرجع [5]” و “in reference [5]” استفاده کنید. تنها از “در [5]” و عبارت “in [5]” استفاده کنید.
 • برای ذکر چند منبع در یک نقطه، می‌توان آنها را به صورت [2، 3، 8–11] نیز نمایش داد. اما بهتر است هر منبع به صورت جداگانه در کروشه قرار بگیرد [2]، [3]، [8]–[11].

رفرنس دهی به روش IEEE: فهرست منابع

در رفرنس نویسی به روش IEEE منابعی که در متن به آنها استناد شده است، باید در انتهای مقاله یا پایان‌نامه به‌طور کامل ذکر شوند. این فهرست شامل تمامی منابع به همراه شمارۀ آن‌هاست که از عدد [1] شروع می‌شود و به ترتیب قرار می‌گیرند. مرتب‌سازی بر اساس حروف الفبا نیست.

فهرست منابع رفرنس نویسی IEEE

فرمت رفرنس دهی IEEE برای هرکدام از انواع منابع، متفاوت می‌باشد. در اینجا مهم‌ترین نوع منابع همراه با مثال ذکر شده است:

مقاله کتاب پایان نامه وبسایت
سبک نوشتاری [x] Author initial. Last name, “Article title,” Journal Title, vol. Volume, no. Number, pp. Pages, Month Year, DOI.
مثال [1] C. Kröher, L. Gerling, and K. Schmid, “Comparing the intensity of variability changes in software product line evolution,” J. Syst. Softw., vol. 203, no. 1, p. 111737, Sep 2023, doi: 10.1016/j.jss.2023.111737.
سبک نوشتاری [x] Author initial. Last name, Book Title. Place Published, Country: Publisher, Year.
مثال [2] D. V. Taylor, How to Cite a Reference in IEEE Format. Cambridge, England: Cambridge Univ. Press, 2023.
سبک نوشتاری [x] Author initial. Last name, “Thesis title,” Thesis type, Academic Department, University, Place Published, Year.
مثال [3] M. Anjomshoa, “How to cite a reference in IEEE format,” M.S thesis, Department of Computer Sciences, Sharif Univ. Technol., Tehran, 2023.
سبک نوشتاری [x] Author initial. Last name. “Page title.” Website Name. URL (accessed Month Day, Year).
مثال [4] J. P. Uribe. “Sands of time are running out for climate action on health.” World Bank. https://blogs.worldbank.org/health/sands-time-are-running-out-climate-action-health (accessed Dec. 5, 2023).

دستورالعمل‌های کلی برای روش IEEE

در حالی که بسیاری از جزئیات هنگام رفرنس نویسی IEEE بر اساس نوع منبعی که به آن استناد می‌کنید متفاوت است، قوانین کلی در مورد آنها وجود دارد که در ادامه آمده است:

 • ارائه اسامی نویسندگان
 • قالب بندی عناوین منبع
 • اختصار بعضی واژه‌ها

اسامی نویسندگان

حرف اول نام کوچک نویسنده را ذکر کنید، سپس نام خانوادگی را کامل بنویسید. هر حرف اول با یک نقطه و یک فاصله نوشته می‌شود.

چنانچه منبعی تا 6 نویسنده داشت، آنها را با کاما (,) جدا کنید و قبل از نویسنده آخر کلمه "and" را بنویسید. اگر 7 نویسنده و بیشتر بودند، فقط اولین نویسنده و سپس عبارت ".et al" (ایتالیک) نوشته می‌شوند.

یک نویسنده H. Taylor, ...
2 نویسنده H. Taylor and S. D. Jones, ...
3–6 نویسنده H. Taylor, S. D. Jones, L. Smith, A. Owen, and T. Henry, ...
7+ نویسنده H. Taylor et al., ...

نحوه ذکر عناوین منبع

عناوین منابع در روش IEEE به دو صورت کلی نوشته می‌شوند. بسته به اینکه به صورت مستقل باشد و یا زیرمجموعۀ عنوانی بزرگتر باشد:

 • عنوان یک منبع مستقل (مانند عنوان کتاب، عنوان مجله) به‌صورت ایتالیک و با حرف بزرگ برای اول همۀ کلمات مهم آن نوشته می‌شود.
 • عنوان زیرمجموعۀ یک منبع بزرگتر (مانند فصلی از کتاب، مقالات مجلات) داخل کوتیشن “ ” قرار می‌گیرد و فقط حرف اول کلمۀ اول آن و اسامی خاص با حرف بزرگ نوشته می‌شود.
C. Wang, “Risk management of COVID-19 by universities in China,” J. Risk Financ. Manag., vol. 13, no. 3, p. 36, May 2020.

اختصارات

برای خلاصه نوشتن منابع، IEEE توصیه می‌کند نام ناشر Publisher، مجله Journal، دانشگاه University، کنفرانس Conference و ماه Month به صورت اختصاری نوشته شود.

هنگام ذکر ماه‌ها فقط سه حرف اول نوشته شده و سپس یک نقطه گذاشته می‌شود مثلاً .Oct (به‌جز ماه May که سه حرفی است).

برای پیدا کردن اختصار واژه‌ها می‌توانید از سایت BATH و Abbreviations یا جدول اینجا استفاده کنید. دقت کنید از اختصارات فقط برای موارد ذکرشده استفاده شود.

توجه: اگر به صورت دستی از این روش استفاده کنید، هر بار که منبعی از درون متن حذف و یا به آن اضافه شود، تمامی شماره‌ها باید مجدداً مورد بازبینی قرار بگیرند و مرتب شوند. جهت سهولت رفرنس نویسی به روش IEEE می‌توانید از نرم‌افزارهای رفرنس نویسی اندنوت Endnote و یا مندلی Mendeley استفاده کنید.

سؤالات، نظرات و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *