ویرایش فنی

ویرایش فنی متن پایان نامه، کتاب و مقاله بررسی ظاهری ساختار متن می‌باشد. در حقیقت پیش از آنکه کار صفحه‌آرایی آغاز شود، متن باید به‌طور کامل بازبینی و ویراستاری شود. این ویراستاری انواع مختلفی دارد: ویرایش علمی، ویرایش ادبی و ویرایش فنی.

رعایت مواردی نظیر نیم‌فاصله، علامت‌گذاری و فاصله‌گذاری علاوه بر اینکه جزء الزامات یک نگارش صحیح هستند، باعث خوانایی بهتر و زیبایی کار صفحه آرایی می‌شوند. برای نگارش پایان‌نامه، اکثر دانشگاه‌ها رعایت علائم نگارشی را ملزم کرده‌اند. برای مقاله نیز حتماً این موارد باید رعایت شود تا مورد تأیید داوران قرار گیرد. برای چاپ کتاب نیز جهت خوانایی بهتر و افزایش دقت خواننده موارد مورد نیاز در ویرایش فنی باید رعایت شوند.

مواردی که در ویراستاری فنی رعایت می‌شوند:

  1. اصلاح فاصله اضافی بین کلمات؛ مانند «به   مدرسه رفت ← به مدرسه رفت»
  2. اصلاح نیم‌فاصله پیشوندها و پسوندها؛ مانند «می شود ← می‌شود»، «کتاب ها ← کتاب‌ها»، «دوچرخه اش ← دوچرخه‌اش»
  3. اصلاح علامت‌گذاری‌ها؛ (نقطه، ویرگول، نقطه‌ویرگول، علامت سؤال، دونقطه) مانند «گفت :انسان» تبدیل به «گفت: انسان»
  4. اصلاح علامت تنوین؛ مانند «کاملا ← کاملاً»، «ظاهرا ← ظاهراً»
  5. یک‌دست‌سازی متن؛ مانند چسبیدن کلمه به شماره پاورقی1 و فاصله با کلمۀ بعد
  6. تبدیل حروف عربی به فارسی؛ مانند «ي» و «ك» در متن فارسی، «علمي ← علمی»، «خاك ← خاک»
  7. تبدیل علائم انگلیسی به فارسی؛ مانند «,» و «;» به معادل فارسی «،» و «؛»
  8. اصلاح نیم‌فاصله کلمات مرکب؛ مانند «بین الملل ← بین‌الملل»، «نرم افزار ← نرم‌افزار»، «برنامه ریزی ← برنامه‌ریزی»
  9. اصلاح غلط املایی؛ مانند «سپاسگذار ← سپاسگزار»، «اسطبل ← اصطبل»

هزینه ویرایش فنی (سال 1403)

برای محاسبه تعداد صفحات، از استاندارد زیر استفاده می‌شود:

  • فونت نازنین 14، فاصله خطوط 1/5، حاشیه صفحات 2/5 سانتی‌متر
هزینه هر صفحه استاندارد
سطحقیمت (تومان)
سطح یک (موارد 1 تا 7)4000
سطح دو (موارد 8 و 9)2000
سطح سه (تمام موارد)6000

توجه: لطفاً در هنگام ثبت سفارش، سطح ویرایش فنی خود را ذکر نمایید.

می‌خواهید سفارش ثبت کنید؟